Върни се горе

ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ ПРЕДИШНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ

 

  • 144 нови случаи, потвърдени от страните на EU и EFTA
  • 254 нови случаи са съобщени от страните, нечленки на EU и EFTA
  • Първи случай, съобщен от Френска Полинезия и Барбадоc

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

През изминалите 24 часа бяха потвърдени 144 случая в девет страни на EU и EFTA (Таблица 1). Испания и Обединеното Кралство отговаряха за мнозинството от новите случаи, 73 и 47 съответно.

Четиридесет и седем нови случаи на предаване вътре в страната бяха съобщени в рамките на последните 24 часа от пет страни (Франция, Германия, Италия и Румъния – по един от страна), мнозинството от тях от Испания (43).

Франция съобщи първия случай от Френска Полинезия, а Барбадос съобщи също своя първи потвърден случай.

Извън  страните на EU и EFTA понастоящем са съобщени общо 21,250 случая, от които 254 през последните 24 часа. Мнозинството от тези новопотвърдени  случаи са от Австралия (130) (Таблица 2).

Общият брой на смъртните случаи не се промени в световен мащаб (125).

ОЦЕНКА И РЕАГИРАНЕ В СТРАНИТЕ НА EU И EFTA

Броят на страните от EU и EFTA, съобщили случаи не се промени (26 от 31 страни на EU и EFTA). Досега не е декларирано никакво поддържано предаване в обществото от страни на EU и EFTA и оценката за страните на EU и EFTA не се променя.

ECDC, в колаборация със страните-членки, Европейската Комисия и Световната Здравна Организация, продължава да следи отблизо тази бързо еволюираща ситуация, и осигурява ежедневни актуализации на своя web сайт.

РЕЗЮМЕ НА СЪВЕЩАНИЕ ПО ГРИПА В ECDC

ECDC организира съвещание в Стокхолм на 3-4 юни 2009 г. за експертите епидемиолози и вирусолози по грипа от всички страни на  EU и EEA за обсъждане епидемиологичния и вирусологичен надзор на сезонния грип и A(H1N1) грипа в Европейския Съюз. Съвещанието послужи като ценен форум за обсъждане на опита по време на първия сезон на действие на надзора върху грипа под координацията на ECDC, и за обсъждане предстоящата промяна в платформата на съобщаване на ECDC IT инфраструктурата, използвайки Европейската Система за надзор (TESSy).

Старши експерти от CDC Атланта и СЗО-Европа също представиха своите доклади, фокусирани главно върху ситуацията по отношение A(H1N1) грипа, докато Обществената мрежа от Референс Лаборатории (Community Network of Reference Laboratories) за човешки грип обсъди подробно готовността на вирусологичните лаборатории, затрудненията и решенията, свързани с тестването на този нов вариант, сравнено със сезонния грипен вирус. Редица оригинални източници на данни, които могат да бъдат използвани като допълващи елементи към рутинния надзор, бяха също представени и обсъдени. Те включват базирания на Интернет Google Flutrends, проекта  Influenzanet и Шведската web инициатива за запитвания, както и мониториращия смвъртността проект, EuroMOMO.

Съвещанието приключи със съгласието, че по-целенасочено съвещание ще бъде организирано от ECDC след шест седмици, което да позволи на страните-членки да обменят техния опит при справянето с  A(H1N1) грипа в Европейския Съюз.

От литературата

В последното си издание в четвъртък, 4-ти юни,  Eurosurveillance е публикувало няколко прегледани накратко бързи съобщения за новия A(H1N1) грипен вирус:

 (read more)

  • Бързо комюнике оценява потенциала за предаване на новия A(H1N1) грипен вирус и неговото възрастово разпределение в Япония. В частност, средният брой на вторичните предавания, включващи младежи (тези под 20-годишна възраст), проследено по отношение инфектираните младежи, е бил оценен на 2.8. Авторите правят заключението, че младежите биха могли за поддържат предаването, дори при отсъствието на заболяли възрастни.

 (read more)

  • Друг доклад осигурява актуализация на епидемиологията на новия A(H1N1) грип в Обединеното Кралство, с данни за 252 потвърдени случаи, открити към 31-ви май. Данните показват разпространение в домакинствата, училищата и обществото с вторични случаи (общ брой  n=40), третични (общ брой n=125) и спорадични случаи (общ брой n=13).

 (read more)

  • Друга статия от Обединеното Кралство оценява четири теста с полимеразна верижна реакция в реално време (real-time PCR assays) за откриването на грипни A(H1N1) вируси, и показва, че едновременната употреба на първични диагностични и потвърдителни тестове осигурява бърза и точна оценка на потвърдените случаи.

 (read more)

  • Произходът на новия A(H1N1) грипен вирус е основната тема на друго бързо комюнике, в което авторите от Мексико и САЩ удостоверяват, че е време да се предприемат действия към развитието на система за надзор, която интегрира филогенетична информация за грипните вируси при хора и домашни животни, специално прасета.

 (read more)

  • Накрая, едно комюнике от Норвегия дава пример как властите по обществено здравеопазване могат да оценяват стратегиите си на съобщаване преди и след взрив. Едно проучване, проведено на 29-ти април показва, че норвежците одобряват стратегията на техните здравни власти да съобщават най-тежките пандемичните сценарии.

CDC  и  СЗО публикуваха тази седмица актуализация на взрива в Мексико, където мащабният връх на взрива от новия A(H1N1) грип вероятно е отминал, но огнищни взривове продължават да възникват. Типът на разпространение е подобен на взривовете, съобщени в САЩ и други страни: предаване от човек на човек, възникващо извън нормалния грипен сезон, и циркулация сред ученици.  Фактът, че лицата под 60 години са значително по-засегнати, би могъл да се свърже с кръстосана защита  посредством предишни инфекции или имунизация, но пълният размер на защитата не е известен. (Виж повече на MMWR и WER)

 

(read the report).

 

Според данните за надзора върху грипа от страните-членки на  EU/EEA, броят на пробите, предоставени за вирусологично тестване от лекарите по бдителния надзор се е стабилизирал на 211, след 238 през 20-та седмица и 188 през 21-та седмица. Нито една от пробите не се е доказала като положителна за A(H1N1) грипния вирус. Надзорната система също улавя откривания на вируса в проби от източници извън бдителния надзор, където няма никакъв знаменател (общ брой предоставени проби). Петдесет и три такива проби са се оказали положителни за A(H1N1) грипния вирус, петнадесет проби са били положителни за новия A(H1) грип без съобщаване на резултати от субтипизиране за невраминидаза. Всички нови  A(H1N1) грипни вируси, изследвани за резистентност на антивирусни препарати досега са показали чувствителност на oseltamivir и zanamivir и резистентност на адамантини

 

(read more)

Тръстът по здравеопазване в Америка, Центърът по биозащита, и  Robert Wood Johnson фондацията [Robert Wood Johnson Foundation (RWJF)] са издали първите поуки, получени от взрива от A(H1N1) грипа през 2009 г. в САЩ, и основните проблеми, които трябва да се разгледат. Основните поуки са били, че пандемичното планиране се е отплатило, но отделите по обществено здравеопазване и здравно-осигурителните системи са били претоварени, необходима е повече координация между практикуващите лекари и системата по обществено здравеопазване, мерките на общественото здравеопазване (затваряне на училища, ограничаване на масови събирания) са проблематични по отношение реализацията им, и ясна информация за обществото е ключът към изграждане на доверие и ограничаване на страха. Препоръките на горепосочените организации включват необходимостта от поддържане на запаси за лечение, засилване разработването на ваксина, подобряване на координацията, засилване стратегиите  за обществени здравни мерки и осигуряване на пълен капацитет от възможности за третиране от страна на практикуващите лекари.

 

Tаблица 1: Съобщен  брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 05 юни 2009, 17:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA

 

Страна

Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната  

Aвстрия

-

2

-

Белгия

-

13

4

България

1

2

-

Кипър

-

1

-

Дания

-

2

-

Естония

-

4

1

Чехска Република

-

3

2

Финландия

-

4

-

Франция

12

56

2

Германия

6

49

10

Гърция

-

5

-

Унгария

-

3

-

Исландия

-

1

-

Ирландия

1

9

1

Италия

2

40

3

Люксембуг

-

1

-

Холандия

-

6

-

Норвегия

-

9

-

Полша

-

4

-

Португалия

-

2

-

Румъния

1

9

5

Словакия

-

3

1

Испания

73

291

127

Швеция

1

14

-

Швейцария

-

10

-

Обединено Кралство

47

428

158

ОБЩО

144

971

314

Tаблица 2: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 05 юни 2009, 17:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA

Страна

 

 Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи*

ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Русийска федерация

-

3

-

СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ И БЛИЗЪК ИЗТОК

Бахрейн

-

1

-

Египет

-

1

-

Израел

-

39

-

Кувейт

-

18

-

Ливан

-

3

-

Саудитска Арабия

-

1

 

Турция

3

10

-

Обединени Арабски Емирства

-

1

-

СЕВЕРНА АМЕРИКА

Канада

-

1795

3

Мексико

-

5563

103

САЩ**

-

11054

17

ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА И КАРИБИТЕ

Бахами

-

1

-

Барбадос

1

1

-

Бермудски острови

-

1

-

Коста Рика

18

68

1

Куба

-

4

-

Доминиканска република

10

33

-

Ел Салвадор

8

49

-

Гватемала

9

25

-

Хондурас

-

34

-

Ямайка

-

2

-

Никарагуа

-

1

-

Панама

-

166

-

ЮЖНА АМЕРИКА

Аржентина

16

163

-

Боливия

-

3

-

Бразилия

4

28

-

Чили

24

393

1

Колумбия

-

24

-

Еквадор

8

51

-

Парагвай

-

5

-

Перу

2

49

-

Уругвай

2

17

-

Венецуела

-

4

-

СЕВЕРОИЗТОЧНА И ЮЖНА АЗИЯ

Китай

3

61

-

Хонг Конг SAR

3

30

-

Индия

1

4

-

Япония

1

410

-

 Корея (Южна)

-

41

-

ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Малайзия

-

3

-

Филипини

4

33

-

Сингапур

1

12

-

Тайланд

2

16

-

Тайван

-

5

-

Виетнам

2

5

-

 АВСТРАЛИЯ И ТИХИ ОКЕАН

Австралия

130

1006

-

***Френска Полинезия

1

1

-

Нова Зеландия

1

12

-

ОБЩО

254

21250

125

 

*Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

 

** Случаите, съобщени от САЩ включват както потвърдените, така и вероятните случаи. Случаите, съобщени от САЩ включват както потвърдените случаи от Пуерто Рико.

 

***Случаят от Френска Полинезия беше съобщен от Френските власти

 

Сподели в: