Върни се горе

ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 24 ЧАСА

 

От днес, 20 май, часът на ежедневните актуализации на ECDC ще бъде сменен на 17:00 часа вместо 8:00 часа. Поради това, по изключение, промените от предишната актуализация покриват само 9 часа, а не обикновените 24 часа.

 

  • 4 нови случаи, съобщени от страните на EU и EFTA
  • Актуализирани документите, касаещи указанията на ECDC
  • Препоръки от експерти на СЗО по отношение новата грипна A(H1N1) ваксина

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

От предишната актуализация досега бяха потвърдени 4 нови случаи в страните на EU и EFTA, достигайки общо 280 потвърдени случаи, съобщени от 17 страни (Таблица 1). Те включват два нови случаи от Обединеното Кралство, и двата свързани с предаване вътре в страната, и един нов случай от Норвегия и Италия, и двата с данни за пътуване до САЩ.

Извън  страните на EU и EFTA, понастоящем са съобщени общо 10 065 случаи, включително 82 смъртни случаи (Таблица 2). Два нови смъртни случаи са съобщени от Мексико, където леталитетът се преценява на 2% сред потвърдените случаи. Един по-рано потвърден случай от Китай беше отстранен, след като лабораторните тестове от Китайския Център за контрол върху заболяванията се оказаха отрицателни за новия A(H1N1) грип. В Япония броят на случаите продължава да се увеличава с общо 209 потвърдени случаи. Въпреки, че взривът в Япония се счита, че е свързан с училищата, здравните власти ппредупреждават за възможността от разпространение в други райони на страната.

 

ОЦЕНКА И РЕАГИРАНЕ В СТРАНИТЕ НА EU И EFTA

Оценката за страните на  EU и EFTA не се променя: понастоящем не се съобщава никакво поддържано предаване в обществото и приоритетът за Европа остава ограничаването на предаванията във вид на струпвания на случаи, в опит да се избегне по-широко разпространение на новата грипна A(H1N1) инфекция на континента.

Актуализирани са редица документи на web сайта на ECDC, включително информацията за пътници, личните защитни мерки, и указанията за третирането на случая и контактните.

ECDC, в колаборация със страните-членки, Европейската Комисия и Световната Здравна Организация, продължава да следи отблизо тази бързо еволюираща ситуация, и осигурява ежедневни актуализации на своя web сайт.

ОЦЕНКА ИЗВЪН EU

Световната Здравна Организация удостовери, че пандемичното сигнално ниво за бдителност остава във фаза 5, докато в момента се извършват консултации относно текущите критерии за преминаване към фаза 6, които не включват каквото и да е показание за тежест на инфекцията. Тези критерии, обаче, бяха установени на базата на H5N1 инфекцията с птичи грип, която е със смъртност 50%-60%, много по-висока от обишкновено лекото клинично заболяване, причинявано от новия A(H1N1) грип. Повече информация е достъпна на web сайта на СЗО:

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2009/vaccine_manufacturers_meeting_20090519/en/index.html.

Имунизация

На 19 май Световната Здравна Организация публикува препоръките на своята стратегическа консултативна група от експерти по отношение новите грипни A(H1N1) ваксини. Експертите признаха, че малко вероятно е тривалентната сезонна грипна ваксина да осигури някаква защита срещу новия A(H1N1) грип. Поради това, се планира да се произведе отделна ваксина за новия грипен щам, производството на която в голям мащаб се преценява, че ще започне през юли. Точните изисквания за приложението на ваксината или кои групи от населението следва преимуществено да бъдат имунизирани, са въпроси, които все още предстои да бъдат уточнени. Пълните препоръки на експертната група са налични от следния линк:

http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/SAGEH1N1vaccinerecommendation2009_05_19.pdf.

 

Възможност за предаване и тежест на инфекцията

 

В актуализацията на ситуацията от 20 май, беше направена литературна справка с текущите консултации относно критериите, необходими за преминавана във фаза 6 на пандемичното сигнално ниво за бдителност на СЗО, които понастоящем са базирани само на географското разпространение (показание за възможност за предаване на инфекцията), но не включват каквото и да е показание за тежестта на инфекцията.

 

Възможността за предаване и тежестта на инфекцията, две важни характеристики на взрива от новия  A(H1N1) грип и понастоящем преценявани от няколко научни екипа, е необходимо да бъдат интерпретирани предпазливо. Възможността за предаване се изразява посредством нивото на репродукция на вируса. Базовото ниво на репродукция на вируса R0 (вземайкипредвид напълно възприемчива популация) беше преценено, че е между  1.2 и 1.6 в Мексико (Fraser и сътр., 2009), докато Boëlle и колеги оцениха репродукционното ниво R (отчитайки наличие на имунитет в популацията), че е по-високо от 2. Необходими са оценки в хода на времето в същата обстановка, за да се прецени по-добре възможността за предаване на вируса, както и потенциалното въздействие на мерките за противодействие. Текущи оценки показват, че  възможността за предаване на новия A(H1N1) грипен вирус е сравнима с тази на сезонния грипен вирус, и има способността да поддържа разпространение в обществото.

 

Тежестта на инфекцията се изразява главно чрез леталитета, и зависи от фактори като патогенността на вируса или възприемчивостта на заразеното лице. Вирулентността на вируса се корелира с високите нива на репликация след неподходящ естествен имунологичен отговор. Леталитетът би могъл да бъде намален, ако се намали това ниво на репликация, например посредством употребата на антивирусни медикаменти, и ако представляващи заплаха основни болестни състоания при пациентите са правилно третирани.

 

Tаблица 1: Съобщен  брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 20 май 2009, 17:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA

 

Страна

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната  

Aвстрия

1

-

Белгия

5

3

Дания

1

-

Финландия

2

-

Франция

16

-

Германия

14

4

Гърция

1

-

Ирландия

1

-

Италия

10

1

Холандия

3

-

Норвегия

3

-

Полша

2

-

Португалия

1

-

Испания

107

30

Швеция

3

-

Швейцария

1

-

Обединено Кралство

109

62

ОБЩО

280

100

 

 

Tаблица 2: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 20 май 2009, 17:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA

Страна

 

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи*

 

СЗО EURO Регион

 

 

Израел

7

-

Турция

2

-

СЗО PAHO Регион

 

 

Аржентина

1

-

Бразилия

8

-

Kанадa

496

1

Чили

10

-

Колумбия

12

-

Коста Рика

9

1

Куба

4

-

Ел Салвадор

6

-

Еквадор

1

-

Гватемала

3

-

Мексико

3,734

74

Панама

65

-

Перу

3

0

САЩ

5,469**

6

СЗО SEARO Регион

 

 

Индия

1

-

Тайланд

2

-

СЗО WPRO Регион

 

 

Aвстралия

1

-

Китай

7

-

Япония

209

-

Малайзия

2

-

Нова Зеландия

9

-

Република Корея

3

-

Тайван

1

-

ОБЩО

10,065

82

 

*Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

 

** Случаите, съобщени от САЩ включват както потвърдените, така и вероятните случаи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели в: