Върни се горе

ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 24 ЧАСА

 

  • 12 нови потвърдени случаи, съобщени от страните на EU и EFTA
  • Издание на Европейския Надзор върху Заболяванията (EUROSURVEILLANCE), съдържащо описателна епидемиология, изготвена за случаите в Испания и Англия и публикация, оценяваща репродукционното съотношение в Мексико

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

 

През последните 24 часа бяха съобщени 12 нови потвърдени случаи в страните на  EU и EFTA, достигайки общо 234 потвърдени случаи, съобщени от 16 страни (Таблица 1). Три нови случаи бяха потвърдени от Холандия, един от Полша и един от Белгия; всички с данни за пътуване до Мексико или САЩ. От седемте нови потвърдени случаи, съобщени от Англия, четири са свързани с предишни потвърдени случаи; останалите три лица имат данни за пътуване. Сега има общо 66 съобщени случаи на предавания вътре в страната в държавите от ЕU и EFTA.

Извън страните на EU и EFTA, броят на  потвърдените случаи се увеличи на 7509 нови инфекции с грипен вирус A(H1N1), съобщени от 18 страни (Таблица 2). Бяха съобщени три допълнителни смъртни случаи от Мексико, което прави общият брой на смъртните случаи да стигне до 64 от 2656-те потвърдени случаи. Към 14 Май САЩ съобщават броят с натрупване както на вероятните, така и на потвърдените случаи, взети заедно, достигащ общо 4298 случаи, включително три смъртни случаи.

 

ОЦЕНКА И РЕАГИРАНЕ В СТРАНИТЕ НА EU И EFTA

Оценката за страните на  EU и EFTA не се е променила: понастоящем не се съобщава никакво поддържано предаване в обществото и приоритетът за Европа остава ограничаването на предаванията във вид на струпвания на случаи, в опит да се избегне по-широко разпространение на новата грипна A(H1N1) инфекция на континента.

ECDC, в колаборация със страните-членки, Европейската Комисия и Световната Здравна Организация, продължава да следи отблизо тази бързо еволюираща ситуация, и осигурява ежедневни актуализации на своя web сайт.

 

Tаблица 1: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 15 май 2009, 08:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA

 

Страна

 

 Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната  

Aвстрия

-

1

-

Белгия

1

2

-

Дания

-

1

-

Финландия

-

2

-

Франция

-

14

-

Германия

-

12

2

Ирландия

-

1

-

Италия

-

9

1

Холандия

3

6

-

Норвегия

-

2

-

Полша

1

2

-

Португалия

-

1

-

Испания

-

100

22

Швеция

-

2

-

Швейцария

-

1

-

Англия

7

78

41

ОБЩО

12

234

66

 

 

Tаблица 2: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 15 май 2009, 08:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA

Страна

 

 

 Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи*

 

СЗО EURO Регион

 

 

 

Израел

-

7

0

СЗО PAHO Регион

 

 

 

Аржентина

-

1

0

Бразилияl

-

8

0

Kанадa

60

449

1

Колумбия

4

10

0

Коста Рика

-

8

1

Куба

2

3

0

Ел Салвадор

-

4

0

Гватемала

-

3

0

Мексико

210

2656

64

Панама

10

39

0

САЩ

946**

4298**

3

СЗО SEARO Регион

 

 

 

Тайланд

-

2

0

СЗО WPRO Регион

 

 

 

Aвстралия

-

1

0

Китай

-

4

0

Япония

-

4

0

Нова Зеландия

2

9

0

Република Корея

-

3

0

ОБЩО

1234

7509

69

 

*Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

 

** Случаите, съобщени от САЩ включват както потвърдените, така и вероятните случаи

 

Сподели в: