Върни се горе

ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 24 ЧАСА

 

  • 5 нови потвърдени случаи, съобщени от страните на EU и EFTA, с първи съобщен случай от Белгия
  • Извън  страните на EU и EFTA, Тайланд и Куба съобщиха своите първи случаи
  • Нивата на заболяемостта по възрастови групи в Мексико са показателни, че почти всички възрастови групи са еднакво засегнати

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

 

През последните 24 часа бяха съобщени 5 нови потвърдени случаи в страните на  EU и EFTA, достигайки общо 222 потвърдени случаи, съобщени от 16 страни. Това включва Белгия, която потвърди своя първи случай с данни за пътуване до САЩ. В Испания броят на съобщените случаи, заразени посредством предаване вътре в страната се увеличи на 22.

Извън страните на EU и EFTA, броят на  потвърдените случаи се увеличи на 6275 нови инфекции с грипен вирус A(H1N1), съобщени от 18 страни (Таблица 2). Тайланд, първата страна в зоната на Реоналния Офис на СЗО за Югоизточна Азия (SEARO), съобщи първите 2 случая, и двата с данни за пътуване до Мексико. Куба също така съобщи своя първи случай, също с данни за пътуване до Мексико.

 

ОЦЕНКА И РЕАГИРАНЕ В СТРАНИТЕ НА EU И EFTA

Докато никакво поддържано предаване на инфекцията в обществото не е съобщено от която и да е от страните на  EU и EFTA, продължават да се идентифицират малки струпвания на случаи и спорадични случаи на предаване вътре в страната. Задържането на тези предавания вътре в страната понастоящем остава приоритет за Европа, в опит да се избегне по-широко разпространение на новата грипна A(H1N1) инфекция на континента.

ECDC, в колаборация със страните-членки, Европейската Комисия и Световната Здравна Организация, продължава да следи отблизо тази бързо еволюираща ситуация, и осигурява ежедневна актуализация на своя web сайт.

 

Tаблица 1: Съобщен  брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 14 май 2009, 08:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA

 

Страна

 

 Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната  

Aвстрия

-

1

-

Белгия

1

1

-

Дания

-

1

-

Финландия

-

2

-

Франция

1

14

-

Германия

-

12

2

Ирландия

-

1

-

Италия

-

9

1

Холандия

-

3

-

Норвегия

-

2

-

Полша

-

1

-

Португалия

-

1

-

Испания

-

100

22

Швеция

-

2

-

Швейцария

-

1

-

Англия

3

71

37

ОБЩО

5

222

62

Tаблица 2: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 14 май 2009, 08:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA

Страна

 

 

 Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи*

 

СЗО EURO Регион

 

 

 

Израел

-

7

0

СЗО PAHO Регион

 

 

 

Аржентина

-

1

0

Бразилияl

-

8

0

Kанадa

31

389

1

Колумбия

-

6

0

Коста Рика

-

8

1

Куба

-

1

0

Ел Салвадор

-

4

0

Гватемала

-

3

0

Мексико

164

2446

60

Панама

14

29

0

САЩ

343

3352

3

 

 

 

 

СЗО SEARO Регион

 

 

 

Тайланд

2

2

0

СЗО WPRO Регион

 

 

 

Aвстралия

-

1

0

Китай

2

4

0

Япония

-

4

0

Нова Зеландия

-

7

0

Република Корея

-

3

0

ОБЩО

556

6275

65

 

*Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

 

 

 

Сподели в: