Върни се горе

ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 24 ЧАСА

 

·         7 нови потвърдени случаи, съобщени от страните на EU и EFTA -(Европейската Асоциация за свободна търговия)

·         Първите потвърдени случаи, съобщени от Финландия

·         Три допълнителни потвърдени случаи с разпространение вътре в страната, съобщени от Англия

·         Извън страните на  EU и EFTA са съобщени 5718 потвърдени случаи

·         Оценява се, че основният репродуктивен фактор R0 е по-висок за новия A(H1N1), отколкото за сезонния грип

 

СТРАНИ НА  EU И EFTA

 

В рамките на последните 24 часа, 7 нови потвърдени случаи бяха в страните на EU и EFTA, достигайки общо 217  потвърдени случаи от 15 страни. Това включва първите два потвърдени случаи от Финландия, и двата от които са имали данни за пътуване до Мексико.

 

Последните три случаи, потвърдени в Англия, са били близки контактни на потвърдени преди това случаи. Това води до общо 49 лица в четири страни на  EU и EFTA, които са били здаразени посредством местно , в рамките на страната предаване.

 

ИЗВЪН СТРАНИТЕ НА  EU И EFTA

 

Извън страните на  EU и EFTA, броят на  потвърдените случаи се е увеличил на 5718 нови случаи на инфекция с грипен вирус A(H1N1), съобщени от 16 страни (Table 2).

САЩ потвърдиха 391 нови случаи с издаването на вчерашния доклад, а Мексико – допълнителни 223 случаи.

ОЦЕНКА И РЕАГИРАНЕ В СТРАНИТЕ НА EU И EFTA

Докато в страните на EU и EFTA не е съобщено никакво поддържано предаване в обществото, продължават да се идентифицират малки струпвания на случаи и спорадични случаи на предаване вътре в страната. Задържането в тези предавания вътре в страната остава текущо приоритет за Европа, в опит да се избегне по-широко разпространение на новата A(H1N1) грипна инфекция на континента.

ECDC, в сътрудничество със страните членки, Европейската Комисия и Световната здравна организация продължава да следи отблизо тази бързо развиваща  се ситуация, и да осигурява ежедневни актуализации на своята Internet страница.

Tаблица 1: Съобщен текущ брой на вероятните случаи, брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 13 май 2009, 08:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA

Страна

Текущ брой на вероятни случаи

Брой с натрупване на потвърдените случаи

Брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната 

Aвстрия

0

1

-

Дания

0

1

-

Финландия

0

2

-

Франция

1

13

-

Германия

0

12

2

Ирландия

0

1

-

Италия

-

9

1

Холандия

0

3

-

Норвегия

0

2

 

Полша

0

1

-

Португалия

0

1

-

Испания

-

100

9

Швеция

0

2

-

Швейцария

-

1

-

Англия

4

68

37

ОБЩО

5

217

49

 

Tаблица 2: Съобщен текущ брой на вероятни случаи, брой с натрупване на потвърдени случаи, и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 13 май 2009, 08:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA

Cтрана

Текущ брой на вероятниje случаи

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи*

 

СЗО EURO Регион

 

 

 

Израел

-

7

0

СЗО PAHO Регион

 

 

 

Аржентина

 

1

0

Бразилияl

-

8

0

Канадa

-

358

1

Колумбия

-

6

0

Косдта Рика

-

8

1

Ел Салвадор

-

4

0

Гватемала

-

3

0

Мексико

-

2282

58

Панама

 

15

0

САЩ

643

3009

3

СЗО WPRO Регион

 

 

 

Aвстралия

 

1

0

Китай

 

2

 

Япония

 

4

 

Нова Зеландия

12

7

0

Република Корея

-

3

0

ОБЩО

655

5718

63

 

Сподели в: