Върни се горе

Във връзка на Средносрочната рамкова инвестиционна програма, с която МЗ ще кандидатства за финансиране по мярка BG61PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” на Оперативна програма „Регионално развитие”.

/Таблиците с техническите данни са публикувани в проектен вариант за обществено обсъждане/

Очакваме Вашите становища, мнения и коментари на тел: 9301 249; 9301 288 или на e-mail: lgeorgieva@mh.government.bg

Дигитална ехографска система
PDF файл, 118,2 KB, качен на 11.09.2010

pdf document

Дигитален графичен рентгенов апарат
PDF файл, 115,4 KB, качен на 11.09.2010

pdf document

Изисквания към PACS системата
PDF файл, 109,2 KB, качен на 11.09.2010

pdf document

Мамографски системи
PDF файл, 113,6 KB, качен на 11.09.2010

pdf document

Шестнадесет срезов Компютърен томограф
PDF файл, 116,0 KB, качен на 11.09.2010

pdf document

Спецификация бронхоскоп
PDF файл, 112,8 KB, качен на 11.09.2010

pdf document
Сподели в: