Върни се горе

    Регионалният офис на Световната Здравна Организация /СЗО/ за Европа изразява пълна подкрепа на приетите в България законови промени за забрана на тютюнопушенето на закритите обществени места. Това заявява в писмото си до българския здравен министър Десислава Атанасова г-жа Жужана Якаб, Регионален директор на СЗО за Европа. Изтъква се, че приемането на новото законодателство поставя България сред водещите страни в Европейския регион на СЗО, където е създадена среда без тютюнев дим и където е напълно приложен чл. 8 от Рамковата конвенция за контрола на тютюна и насоките за неговото изпълнение. 
    Проявената лична ангажираност на министър Атанасова и провеждания постоянен контрол върху забраните за тютюнопушенето са решаващ фактор за осигуряване на среда без тютюнев дим на обществените места, заявява в писмото регионалният директор на СЗО за Европа г-жа Жужана Якаб. В заключение се изразява надежда за успех на прилагането на законодателните мерки в страната, което ще съдейства България да се превърне в държава-модел за подражание на останалите страни в региона. 

Сподели в: