Върни се горе

Световната здравна организация даде категоричната си подкрепа за реформата в здравеопазването и нейното финансиране. Това е резултатът от проведената работна среща между министър Москов и г-жа Жужана Якаб, регионален директор на СЗО за Европа, проведена на 5 юни 2015 г. в офиса на Регионалното бюро на СЗО в Копенхаген.

На срещата бяха обсъдени проблематични теми на здравеопазването в някои европейски страни и теми на бъдещо сътрудничество. СЗО ще предостави подкрепа на България за подобряване на ефективността на разходите в здравната система, организация на спешните реакции при трансгранични заплахи за здравето, превенцията на тютюнопушенето сред подрастващите и подобряването на достъпа и качеството на здравните услуги за хора от уязвими групи.

Бяха обсъдени и приоритетните области за следващото Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация за 2016/2017 г.  В споразумението се открояват като особено важни психичното здраве и намаляването на разпространението и употребата на наркотици сред подрастващите; превенцията на туберкулозата; репродуктивното здраве; достъпът до лекарства и здравни технологии. Световната здравна организация ще съдейства на държавата ни с целия си капацитет в посочените области. Д-р Михаил Околийски, Управляващ Офиса на СЗО, потвърди, че в най-скоро време мисия от водещи експерти на СЗО, ще бъде на работно посещение в България, която съвместно с Министерство на здравеопазването ще работи по оптимизирането и повишаването на ефективността на здравната система в България. 

Сподели в: