Върни се горе

Настоящата пандемична ситуация и дейностите за справяне с нея бяха централна тема за дискусия по време на заседанието на Съвета на министрите по здравеопазване (EPSCO - Health), което се проведе чрез видеоконферентна връзка на 2 декември. Участие от българска страна взеха министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов и заместник-министър Жени Начева.

В рамките на дебата министрите на държавите-членки на Европейския съюз приветстваха Заключенията на съвета за усвоените уроци от кризата с COVID-19 и представиха гледната си точка по новия законодателен пакет за Европейски здравен съюз. Почти всички изказвания апелираха за зачитане на националната компетентност в сферата на здравеопазването, избягване на дублиране на работни формати на европейско ниво, ограничаване на административната тежест за националните администрации.

В закрита сесия министрите на здравеопазването обмениха и първоначални впечатления по Фармацевтичната стратегия, изготвена от ЕК.

Заседанието приключи с информация от Председателството и Европейската комисия относно редица водещи инициативи в сферата на здравеопазването: План за Рака на ЕК, напредък на преговорите по Регламента за ОЗТ, напредъка на тристранните преговори по Регламента за Програма за здраве на ЕС (EU4Health).

Сподели в: