Върни се горе

Мисия от експерти на Световната здравна организация (СЗО) ще работят заедно с експерти на Министерство на здравеопазването, по искане на министър Петър Москов. Във фокуса на съвместната им работа ще бъдат подобряването на достъпа до качество на здравните услуги, най-вече на уязвимите групи, сред които мигранти и роми, организацията за спешни реакции при трансгранични заплахи като природни бедствия и заразни заболявания, както и ефективността на разходите. Това съобщи за „Нашият ден - практично“ доц. д-р Михайл Околийски, управляващ офиса на СЗО за България.
СЗО подкрепя реформатори и хора, които искат да направят системата по-ефективна. В този смисъл, подкрепяме Министерство на здравеопазването и неговия екип, заяви д-р Михайл Околийски. 

По негово мнение предложението за данък върху вредните храни е абсолютно на място и навременно, не само като сигнал, че се работи в тази посока, но и като финансов ресурс, който да бъде използван за превенция. Младите хора у нас са на 5 място по риск от затлъстяване, по прогнозни изследвания на експерти от СЗО, съобщи д-р Околийски и коментира, че с влошени показатели по отношение на здравния си статус, българите продължават да оглавяват черните статистики в Европа. Ръководителят на представителството на СЗО в България заяви, че сърдечносъдовите и онкозаболяванията продължават да бъдат основен фактор за това – незаразните хронични заболявания да бъдат най-сериозната причина за смъртност в България, и че това не е случайно. Основните причини са: хроничният стрес и част от натоварванията, свързани с нарушенията в психичното здраве, от една страна и от друга, вредните навици – тютюнопушенето, липсата на физическа активност и качеството на предпочитаните храни.

Сред препоръките, които специалистът даде за промяна в навиците и начина на живот са физическата активност, спиране на тютюнопушенето, ограничаване на други вредните навици, стриктното провеждане на всички профилактични прегледи, за които сме осигурени и на които имаме право, както и да се опитаме да живеем в хармония със себе си и с хората около нас, защото това е важно условие да намалим своята тревожност, която съсипва и психическото и физическото ни здраве.

Д-р Михайл Околийски се обяви в категорична подкрепа за запазването на задължителния имунизационен календар. Цялото антиваксинално движение почива на митологии, които нямат връзка с науката. Опитът и на други страни, например Германия, Белгия и Франция доказа, че подобни действия водят до пагубни последствия не само за болните деца, но и за децата, с които те влизат в контакт, в детските градини и в училищата. Не трябва да се дава възможност на тези движения да надделеят над здравия разум. Не бива да се стига до там в България, при положение, че имаме добри традиции, призова д-р Околийски.

Той коментира също и проблемите, свързани с липсата на здравно образование и обучение по психично, и репродуктивно здраве в училищата, като възложи очаквания върху приетия на второ четене в ресорната комисия нов Закон за училищното образование. Това са невероятно важни теми, които имат отношение, както към здравето на децата в момента, така и за бъдещето на нацията, защото имат пряка връзка с негативните демографски показатели.
Д-р Михайл Околийски съобщи, че се очаква през есента да бъде приета и нова „Национална програма за психично здраве 2015-2020“, която да положи основите на национална политика, напълно в унисон с целите от Плана за действие за психично здраве на СЗО. Предвиждат се много мултидисциплинарни и интерсекторни връзки между министерства, организации и институции. Свидетели сме на вложено психично здраве – неспокойства, катастрофи, висок процент тютюнопушене, употреба на алкохол, насилие, агресия, увеличаваща се тенденция на опити за самоубийства сред деца и възрастни. Институциите и специалистите трябва да имат инструментариум, за да се справят. В другите държави се правят много големи инвестиции, това трябва да се случва и в България.

Сподели в: