Върни се горе


Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев се срещна  с г-н Флориан Фихтел - директор на Световна банка – офис София. В  срещата  участваха  заместник-министрите на здравеопазването д-р Валерий Митрев и Любомир Гайдов, парламентарният секретар доц. Тодорка Костадинова и съветникът на министъра по лекарствена политика доц. Асен Дудов. 

 Г-н Фихтел изтъкна важното значение на сектор „здравеопазване” за нашата страна и подчерта, че Световна банка от години участва активно в реформирането на системата като използва своя натрупан опит за анализиране състоянието на болничните структури, броя на лечебните заведения и териториалното им разположение, обезпечеността с персонал и др. Сред важните компоненти на дейността на институцията са създаването на информационната система на НЗОК, инвестирането в областта на спешната медицинска помощ, разработването на диагностично свързаните групи, реформата в първичната здравна помощ, заяви директорът на Световната банка за България.  На базата на съпоставка с практиките за организация на болничната помощ в Европейския съюз експерти на Световната банка са изработили  препоръки за реорганизиране и оптимизиране на болничната мрежа в България, както и предложения за преструктуриране в средносрочен и дългосрочен план. Всички тези въпроси са заложени като препоръки в Генералния план за организация на болничната мрежа в страната, който е предоставен на вниманието на Министерството на здравеопазването още през март тази година. Г-н Фихтел  изрази съжаление, че не всичко, което е разработвано по линия на конкретни проекти е било задействано. Той изтъкна, че на новия екип на министерството му предстои много работа, много важни проблеми за решаване, особено в болничната помощ, лекарствения сектор и контрола и изрази готовността на Световната банка за подкрепа в приоритетните области и политики на българското здравеопазване.

Министър Божидар Нанев благодари за оказваната подкрепа и изрази съжаление, че досега не е използван опита на Световна банка  за изработване  на един работещ модел. Той подчерта, че е запознат с проекта на Банката и този модел до голяма степен се покрива с вижданията на новия екип на МЗ и може като цяло да бъде приложен в основните си параметри.

Във връзка с промените в здравно-осигурителния модел на страната министър Нанев отбеляза, че към основния стълб на задължителното здравно осигуряване, предоставящ основен пакет здравни услуги, е необходимо да се включи изграждането на втори, доброволен.  Изразена беше категоричната позиция, че е необходимо да се преструктурира системата за спешна медицинска помощ, да се разшири нейната дейност с цел начало на преструктурирането на болничната помощ. Необходимо е да се подобри качествено и оперативния мениджмънт на болниците, допълни министърът.

„Аз съм оптимист и готов за конструктивна работа, работата ни с България е предизвикателство”, отбеляза в края на срещата директорът на Световната банка за България Флориан Фихтел. Той допълни, че значими успехи могат да се постигнат само, когато се работи с компетентни партньори.

 

 

 

Сподели в: