Върни се горе

Ежегодно на 30 май отбелязваме Световния ден за борба с множествената склероза. Целта на тази глобална инициатива е да се повиши информираността на обществото за това социалнозначимо заболяване.

Множествената склероза е хронично прогресиращо автоимунно заболяване на централната нервна система с предполагаемо генетично предразположение. Дефицитът във функциите на нервната система се дължи на автоагресия на имунната система към миелина, обвиващ нервните влакна. Това води до нарушено предаване на нервните импулси. Първите симптоми се проявяват още в млада възраст (най-често между 20 и 40 г.) - тогава, когато хората градят семейство и кариера и са социално активни. Именно в това се състои и голямата социална значимост на болестта.  

На 30 май, чрез различни събития по целия свят се поставя акцент върху значението на потърсената навреме компетентна медицинска помощ. Дава се гласност на хората, засегнати от множествена склероза, да споделят своя опит, да разкажат за трудностите, през които са преминали, и проблемите, с които продължават да се сблъскват всеки ден не само във физически, но и в социален, и в психологически аспект. От 2020 г. до 2022 г. Световният ден за борба с множествената склероза преминава под мотото „Аз и ние свързани“ и стремежът е към преодоляване на бариерите, които карат хората, диагностицирани с това заболяване, да се чувстват самотни и социално изолирани.

В България, по данни на Българското дружество по неврология, от множествена склероза са засегнати около 7000 души. Според формата на заболяването и в зависимост от това дали то е в пристъп или ремисия методите на терапия са различни, но мултидисциплинарният подход играе ключова роля за нейния успех, а това предполага информационна осигуреност.

Към момента над 2300 от пациентите с множествена склероза в България са заявили своето желание да бъдат включени в електронна система за мониториране и асистиране при регистрацията и терапията на болни с множествена склероза (SmаrtMS), която изгражда специфично за болестта здравно досие на всеки отделен пациент. По данни от този регистър средната възраст на пациентите е 42 години; съотношението мъже:жени е 1:1,8; средната възраст, при която са се появили първите симптоми е 30 години, в 34% от случаите е установено и друго придружаващо заболяване.

Всички съвременни, скъпоструващи медикаменти за лечение на множествената склероза, с които към момента разполага науката, са включени в Позитивния лекарствен списък на Република България. Те са 100% реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса и позволяват забавяне на развитието на болестта и до голяма степен намаляват риска от поява на нови пристъпи. Проследяването на развитието на болестта и повлияването от лечението се осъществява от специализирани неврологични комисии към лечебни заведения за болнична помощ в цялата страна. По този начин на болните се предоставя високоспециализирана експертна здравна грижа, която е в пълно съответствие с Европейските консенсусни документи за диагностика и лечение на болестта.

В световен мащаб непрекъснато се работи и върху разработването на нови лекарства и методи за по-ефективно повлияване на различните форми на заболяването. Целта на всички тези усилия е да се подобри качеството на живот на хората, страдащи от множествена склероза, да им се помогне да преодолеят социалната изолация и да се върнат в максималната възможна степен към нормалното си ежедневие.

Сподели в: