Върни се горе

Министерство на здравеопазването анализира предложенията за промяна на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2015 г., постъпили от националния консултант по психиатрия и от управители на центрове за психично здраве /ЦПЗ/, които принципно одобряват нововъведения метод за диференцираното заплащане за лечение на пациенти с психични заболявания -  на база брой проведени леглодни.

Министерство на здравеопазването прие предложението на националния консултант за увеличаване заплащането на един леглоден при спазване на диференцирания принцип и ще подготви изменение на Методиката.

С консенсус е взето решение: за първите 5 дни от престоя МЗ ще заплаща по 50 лв., а за всеки следващ ден от 6-тия до 20-тия ще заплаща по 28 лв. за лечение в клиника/отделение с III ниво на компетентност и 25 лв. за лечение в клиника/отделение с II ниво на компетентност и ЦПЗ. Престоят след 20-тия ден остава по сегашния ред – 700 лв. за лечение до 1 месец в клиника/отделение с III ниво на компетентност и 650 за лечение до 1 месец в клиника/отделение с III ниво на компетентност и ЦПЗ.

Сподели в: