Върни се горе

Поставянето на стикери върху лекарствата, които плаща здравната каса, вече няма да се изисква от търговците на едро. Това предвиждат промени на Министерството на здравеопазването в Наредба 39 за изискванията за добра дистрибуторска практика. Те ще влязат в сила от обнародването им в Държавен вестник в началото на тази година.

Стикерите бяха въведени, за да се осигури контрол върху лекарствата, които плаща здравната каса. Те се състояха от две части. Едната трябваше да се залепи върху опаковките на медикаментите от дистрибуторите и така те да се доставят в аптеките. Втората част фармацевтите трябваше да залепят на рецептата на пациента. Контролът обаче не се оказа достатъчно ефективен. В същото време той затрудняваше и оскъпяваше работата на търговците. Затова Министерството на здравеопазването предприе промяната. Тя е съгласувана и с НЗОК.

Всеки, който иска да открие аптека в град или село с население под 10 000 души ще заплаща такса от 1000 лв., а не както досега – 5000 лв. Това предвиждат промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които влязоха в сила в края на миналата година. Промяната беше направена, за да се стимулират фармацевтите да създават аптеки в малките населени места и така да се подобри достъпа на пациентите до лекарства.

Сподели в: