Върни се горе

На 12.05.2015 г., ръководството на Министерство на здравеопазването взе решение за стартиране на процедура за създаване на Гражданско дружество /по смисъла на ЗЗД/ с цел обединяване на немедицинските дейности между следните лечебни заведения:

 • УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
 • УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
 • СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД
 • СБАЛББ „Св. София“ ЕАД
 • СБАЛДБ „Проф. И. Митев“ ЕАД
 • УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД
 • УСБАЛИБ „Проф. И. Киров“ ЕАД
 • СБАЛЛЧХ ЕООД
 • УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев“ ЕАД

Гражданското дружество да бъде със следния предмет на дейност:

 1. Предоставяне на правни консултации и становища;
 2. Организация на немедицинската дейност и консултативната помощ;
 3. Дейности по организация на обучение и следдипломно обучение на студенти и специализанти;
 4. Администриране на научните дейности и клиничните изпитвания;
 5. Дейности по организация и реализиране на проекти и програми;
 6. Организация на дейностите по международно сътрудничество;
 7. Организиране на административно-стопанските дейности, свързани с ремонт и поддръжка на ДМА, болнично хранене и организация на храната за персонала, съгласно нормативните изисквания, стерилизация, транспорт, охрана и други доставки и услуги свързани с немедицинските дейности на лечебните заведения;
 8. Дейности по оперативното организиране на деловодната дейност, архива и съхранението на документите на лечебните заведения;
 9. Организация на дейностите по управление на човешките ресурси и безопасни условия на труд;
 10. Администрация на дейността на Гражданското дружество;
 11. Осъществяване на връзки с обществеността;
 12. Всяка друга административна и/или стопанска дейност, която е необходима за подпомагане осъществяването на основния предмет на дейност на всяко едно от лечебните заведения.
Сподели в: