Върни се горе

С кръгла маса на тема: „Да поговорим за диабета“ бе дадено началото на изпълнението на Проект „Намаляване на тежестта на незаразните заболявания чрез предоставяне на мултидисциплинарна интервенция с лечение в начина на живот при диабет тип 2 – CARE4DIABETES“. Събитието  се състоя на 13 декември 2023 г в гр. Благоевград.

Проектът е част от програма „ЕС в подкрепа на здравето", по която Министерството на здравеопазването работи съвместно с РЗИ Благоевград. Програмата е финансирана от Европейската комисия и органите на държавите-членки,  с цел насърчаване на международното сътрудничество между максимален брой ключови участници от държавите от ЕС  при разработването, споделянето, усъвършенстването и тестването на инструменти, методи и подходи към конкретни проблеми или дейности и прилагане на доказани най-добри практики.

Проектът се изпълнява от общо 14 държави-членки на ЕС: Испания (координатор), Белгия, България, Гърция, Унгария, Италия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция (асоциирана) и Финландия и е част от амбициозния отговор на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 с цел засилване на здравните системи на страните членки.

Основната цел на проекта, който в България е озаглавен „Грижа за хората с диабет тип 2“, е подобряване здравето на населението в държавите-членки на ЕС чрез намаляване на бремето на това социално-значимо заболяване и свързаните с него рискови фактори чрез ефективно лечение и програми за обучение, свързани с начина на живот.

 При изпълнението на проекта съвместно с МЗ и РЗИ Благоевград мултидисциплинарен екип ще работи върху обучение за подобряване осведомеността и придържане към препоръчителните хранителни навици, физически упражнения и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Дългосрочната цел на проекта предполага мултиплициране на тази успешна практика, като изпълнението му се очаква да допринесе за положителна промяна в живота на хората с диабет, живеещи в България.

Допълнителна информация може да намерите на РЗИ Благоевград.

Сподели в: