Върни се горе

Министерството на здравеопазването и Американската агенция за международно развитие стартират двугодишен проект за подпомагане на здравната реформа в България в размер на 2.5 млн. щатски долара. Проектът ще се реализира от "Барентс Груп" на Кей Пи ЕМ Джи Кънсълтинг – американска консултантска компания с богат опит в сферата на данъчните и финансови реформи в страни с икономики в преход.

Целта на проекта е да подпомогне Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса при въвеждането на здравното осигуряване в България за болничния сектор и усъвършенстване на процедурите и методите на заплащане в сферата на болничните медицински услуги, планиране на бюджети и изработването на финансови прогнози, разработване на инвестиционен портфейл на здравните вноски, подпомагане развитието на сектора на доброволното здравно осигуряване.

Този проект е част от цялостната програма за реформа в здравеопазването, чиято обща стойност възлиза на над 120 млн. щатски долара, 63 от които се осигуряват със заем на Световна банка. Останалите партньори в реализацията на тази програма са Европейския съюз и Правителствата на Швейцария, Япония, Германия, Испания, Австралия. Ръководител на проекта е г-жа Сюзън Матис. Преди да се присъедини към проекта, г-жа Матис, която е защитила докторат по икономика в Странфордския университет, е ръководила разработването и приложението на инициативи в сферата на здравните реформи в страните от Централна и Източна Европа. Тя е посетила София за първи път през 1993г. и от тогава има траен интерес към развитието на процесите на реформи в здравеопазването на страната ни.

Сподели в: