Върни се горе

Вчера в МЗ беше поставено началото на поредица работни срещи между представители на МЗ, МФ, НЗОК и БЛС за изчистване параметрите на проектобюджета за 2018 г. в частта „Здравеопазване“. Очакванията са бюджетът за здраве да бъде с около 400 млн. лв. по-голям от този за 2017 г.

Министър Николай Петров посочи няколко фундамента, на които държи при изготвянето на проектобюджета за здраве, като на първо място изведе необходимостта от ясна граница между бюджетите за болнична помощ и за лекарства, както и остойностяването труда на медицинските специалисти и на професионалистите по здравни грижи. „Предстои анализ на съществуващите клинични пътеки, който ще покаже къде има надценяване и подценяване. На тази база ще бъде преосмислено кои пътеки да бъдат прехвърлени от болничната в извънболничната помощ“, стана ясно от думите на проф. Петров.

Председателят на БЛС Д-р Грозев посочи като важна крачка за стабилизирането на здравната системата, надсъбраните средства от здравно осигурителни вноски да се разпределят в договореното  съотношение още при ИБМП, МДД, БП и лекарства. От съсловната организация настояха за изплащане на „надлимитната дейност” на ЛЗ.

Сподели в: