Върни се горе

От 22 март до 14 юни ще се проведе Пролетната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на Националния център по трансфузионна хематология. Тя се провежда с подкрепата на Софийската Св. Митрополия, Столична община, Българския Червен кръст, студентски и други неправителствени организации. В хода на кампанията са планирани две инициативи за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Първата е „Запалете свещичка, дарете кръв, дарете живот от себе си!”. Тя ще се проведе на Цветница - 28 март, във временните пунктове за кръводаряване до православните храмове „Св. Александър Невски”, „ Св. Неделя”, „Св. Седмочисленици”, „ Св. Георги”, „Покров Богородичен” между 9.00 и 14.00 ч. Втората инициатива е „Бъди силен! Дари кръв!”. Тя е насочена към студентската младеж и учениците навършили 18 години. В рамките на пролетната студентска кампания са планирани 55 акции за кръводаряване в учебните заведения в столицата. Пролетната кампания ще завърши с отбелязване на 14 юни - Световен ден на безвъзмездния кръводарител – ден за обществено признание и благодарност към безвъзмездните и доброволни кръводарители от целия свят. Тази година той ще се проведе под мотото на СЗО «Нова кръв за човечеството».

Целенасочените усилия на МЗ, трансфузионната система, Българския Червен кръст и други неправителствени организации към промяна на общественото съзнание и мотивиране на хората да даряват безвъзмездно кръв дават резултат. С 6000 са се увеличили кръводаряванията през 2009 г. За първи път през последните 20 години се наблюдава такъв значителен ръст на даряванията. Продължава тенденцията за увеличаване на  даряванията от младите хора между 18 и 30 години. През 2009 г. кръводарители за първи път са станали 35 016 лица - с над 5 000 в повече в сравнение с предходната година. Относителният дял на безвъзмездните кръводарители е 97%, като близо 3/4 от тях са мъже. 86% от всички безвъзмездни кръводарители са от градовете. Кръводаряванията на 1000 души население у нас са 21. По данни на Съвета на Европа от 2006 г. по този показател на първо място в Европа е Словения – 54,1, Швеция – 45,5, Франция и Австрия с 42 на 1000 души население, следва, Гърция – 32,2. На последните места по този показател са Македония – 4,1, Грузия - 8,1 и  Румъния - 14,7. С над 2 400 литра се е увеличило количеството на дарената глюкозоцитратна кръв. Увеличени са количествата на преработената кръв, получените еритроцитен концентрат и прясно замразена плазма за лечебните заведения.

Сподели в: