Върни се горе

С 3 % са намалели болните от туберкулоза у нас през 2014 година в сравнение с 2013 г. Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”. През тази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март се провежда под мотото: „Открий, лекувай, излекувай всеки!”.

По повод  на деня в 25 лечебни заведения по туберкулоза ще се проведат Дни на „Отворени врати”.

У нас за шеста поредна година се постига тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 40 на 100 000 население през 2005 г. до  22,7 на 100 000 души през 2014 г. по предварителни данни.

Независимо от тенденцията за намаляване на заболеваемостта, все още има региони в северозападна и централна България, в които заболеваемостта на 100 000 население варира над средната за страната (Видин – 33,5; Враца – 44,3; Монтана – 32,5; Кюстендил – 32,2; , Перник – 30,3; София област – 34,5  и Габрово – 30,4).

Общият брой на болните с туберкулоза през 2014 г. в страната е 1 871 души по предварителни данни спрямо 1 932 пациенти за 2013 г. Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от активната дейност на Министерство на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”, а така също и на Програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи. 

През годините се запазва тенденция броят на мъжете да е два пъти по-голям от броя на жените. Над 72% от регистрираните пациенти са с туберкулоза на белия дроб. Над 50% от пациентите с белодробна туберкулоза отделят туберкулозни бацили и крият риск за околните контактни лица. През годините се запазва тенденция от всички регистрирани случаи с туберкулоза над 88% да са новооткрити, а останалите 12% са лица, които в миналото са боледували от туберкулоза (рецидиви, пациенти на повторно лечение, които са прекъсвали лечението). 

През последните години броят на децата от 0 до 17 г. представлява между 9% и 10% от всички случаи на туберкулоза в страната. През 2014 г. са регистрирани 187 деца с туберкулоза.

По данни на Националния регистър по туберкулоза, процентът на успешно излекуваните пациенти се увеличава от 80% през 2007 г. до 86% при пациенти започнали лечение 2012 г.

Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата у нас са безплатни за всички независимо от техния здравноосигурителен статус.

Основните дейности за диагностика, лечение и профилактика на туберкулозата у нас се подпомагат и от Програмите, финансирани от Глобалния фонд.

Важна роля в предоставянето на специфични услуги и постигането на ключови резултати имат и неправителствените организации.  През 2014 г. над 22 000 лица от уязвимите групи са преминали скрининг за риска от туберкулоза. Сред тях са лишени от свобода, лица, употребяващи наркотици, бежанци, мигранти, деца на улицата, младежи в риск и представители на ромска общност.

По Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” през изминалата 2014 година са изразходвани общо 1 434 579 евро, предоставени от Глобалния фонд. От тях 806 240 евро са усвоени за медицински изделия и консумативи за микробиологичните лаборатории, за лекарства за лечение на мултирезистентна туберкулоза, за обезпечаване на прякото наблюдение и проследяване в продължителната фаза на лечение, издирване на контактните и своевременно насочване за диагностика на съмнителните за туберкулоза лица. Разпределението на усвоените средствата от безвъзмездната помощ, предоставена от ГФ по основни направления е както следва: 56 % за подобряване на диагностиката и лечението на туберкулоза, 14% за откриване на туберкулоза в ромска общност, 18% за национално и регионално управление, изграждане и поддържане на информационна система за туберкулоза, 9% за превантивни дейности за намаляване на туберкулозата сред интравенозно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост, деца на улицата, бежанци и търсещи убежище и 3% за превантивни дейности за намаляване на разпространението на туберкулоза в затворите.

През 2014 г. отчетените разходи от подполучателите по програмата на Глобалния фонд са в размер на 408 778 евро. Средствата са усвоени за изпълнение на дейности от 55 подполучатели, в това число 28 лечебни заведения за туберкулоза и 27 неправителствени организации, реализиращи дейности сред уязвимите групи и техни представители на територията на цялата страна.

Със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария през 2014 година беше извършен ремонт на фтизиатричното отделение към „СБАЛПФЗ - Бургас” ЕООД на стойност 23 000 лв., и беше въведена в експлоатация изцяло реновираната Национална референтна лаборатория по туберкулоза към Националния център по заразни и паразитни болести, гр. София.

Благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация, през последните 4 години беше осигурено лечението на 193 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където бе изграден специално оборудван сектор за тях, съобразен изцяло с мерките за контрол на инфекцията.

През 2014 г. със средства от Глобалния фонд са закупени и раздадени ваучери за храна на пациенти с MDR-TB през целия период на лечение, както и на пациенти с туберкулоза в продължителна фаза от рисковите групи и на пациенти с латентна туберкулозна инфекция от рисковите групи на стойност 65 000 евро.

При изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма в България”  се наблюдава от 11 ключови индикатора - при 4 над 100% изпълнение, при един изпълнението е 95-100%., а при шест над 75%. Средното изпълнение на топ 10 индикатори е 101%. Средното изпълнение на всички индикатори е 99,8%, което показва силното представяне на програмата и потенциал за въздействие върху заболяването.

По повод на Световния ден за борба с туберкулозата 24 март 2014 г. в редица лечебни заведения в страната стартираха проявите „Дните на Отворени врати” под надслов „Открий, лекувай, излекувай всеки!” (виж списъка). През този период се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи. Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за безплатен достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот.

Данните показват, че по време на проведените за периода 2009-2014 г. „Дни на Отворени врати” броят на анкетираните за туберкулоза лица е 76 255, като 849 лица бяха с туберкулоза и насочени към лечение, а 2 890 души бяха открити с латентна туберкулозна инфекция и са обхванати с химиопрофилактика.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус. Заболяването е лечимо стига да бъде открито навреме, да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти, също така важно условие е пациентите да се придържат стриктно към лечението.

Сподели в: