Върни се горе

Считано от 18 ноември 2013 г. функционира собствен интернет сайт на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) на адрес www.ncpr.bg.
 
         Считано от 2 декември 2013 г. публичните регистири ще бъдат поддържани и актуализирани само на интернет сайта на НСЦРЛП.
Сподели в: