Върни се горе

В периода 14-31 август 2023 г. стартира последният за тази година етап на Националната АНТИСПИН кампания.

Тя се провежда ежегодно в четири етапа. Първият стартира на 1 декември, Световния ден за борба срещу СПИН. Вторият етап е по повод 14-ти февруари, а през третата неделя на месец май (Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН), се провежда третият. Целта на кампанията е повишаване на информираността на младите хора и хората в риск относно начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално разпространявани инфекции.

В рамките на инициативата през месец август ще бъдат предоставени допълнителни възможности за изследване. С различни дейности ще се включат 28-те регионални здравни инспекции и доброволците на Българския младежки Червен кръст.

За първите шест месеца на 2023 г. общо 155 520 лица са се изследвали безплатно и анонимно и са узнали своя ХИВ-статус. От началото на настоящата година до 4 август са открити нови 146 ХИВ–серопозитивни. Така носителите на ХИВ в страната официално са 4 194. От новооткритите ХИВ серопозитивни лица през 2023 г. 82% са български граждани и 18% са чужденци.

Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 37%, следвана от възрастовата група 20-29 г. - 25% и възрастовата група 40 - 49 г. - 19%. Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от инфектираните жени, съответно 122 мъже и 24 жени. 89,7% от новорегистрираните с ХИВ инфекция са се инфектирали по сексуален път (от тях -  38,4% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, 43,5% мъже и 13,7% жени при хетеросексуален контакт). Делът на инфектираните при инжекционна употреба на наркотици е 10,3%.

Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус.

Към 30 юни 2023 г. общо 2 263 лица с ХИВ се проследяват в специализирани звена за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към инфекциозните болници/клиники в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като 2 228 (98,5%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население у нас е 3,4, a средният показател за страните от ЕС през 2021 г. е 3,7.

В страната функционират 12 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към регионалните здравни инспекции. В тези кабинети се извършват предтестови и следтестови консултации и изследвания от подготвени медицински специалисти.

Списък на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС):

КАБКИС при РЗИ

Адрес

 

РЗИ Благоевград

гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2

РЗИ Бургас

гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 120; ет.1

РЗИ Варна 

гр. Варна, ул. „Брегалница“, №3, ет.5, ст.501

РЗИ Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23 стая 504

РЗИ Враца

гр. Враца, ул. „Черни Дрин“ № 2

РЗИ Добрич

гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий“ № 57

РЗИ Плевен

гр. Плевен, ул. „Княз Александър Батенберг І“ №7

РЗИ Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Перущица” №1 Южно крило, ет. І.

РЗИ Русе

гр. Русе, бул. „Придунавски” № 68

РЗИ Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 10, ет. І, стая 116

Столична РЗИ

гр. София, ул. „Враня“ 20, ет. 5, ст. 520

РЗИ Хасково

гр. Хасково, пл. „Общински” № 2

* Повече информация за организираните дейности във връзка с кампанията може да бъдат намерени на електронните страници на РЗИ.

 

Националната АНТИСПИН кампания се провежда във връзка с изпълнението на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2021-2025 г.“

Сподели в: