Върни се горе

В свое становище за валидирани методи за количествено определяне, референти стойности, интерференции и значение на антитела срещу SARS-CoV2 Експертният съвет по „Клинична лаборатория“ направи следните заключения:

  1. Счита, че изследването на антитела срещу SARS-CoV2 от клас IgG може да потвърди „преболедуване“.
  2. Използваните аналитични методи трябва да отговарят на минималните критерии на СЗО за 95-97% чувствителност и 98-99% специфичност.
  3. Все още няма достатъчно научни данни за корелация между нивата на SARS-CoV2 и IgG и силата на протективния им имунитет, както и за тяхната динамика във времето.

 

С пълния текст на становището на експертния съвет можете да се запознаете в прикачения файл:

Сподели в: