Върни се горе

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 удължи срокът за изпълнение на проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID-19“ до 8 декември тази година. В тази връзка предстои Министерството на здравеопазването да обяви две процедури, по реда на Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнители за закупуване и доставка на лабораторно оборудване.

Процедурите ще бъдат за осигуряване на автоматична лабораторна пипета, обем 0,5-10 μl – 21 бр.; автоматична лабораторна пипета, обем 10-100μl – 21 бр.; многоканална, механична пипета, 12-канална с възможност за пипетиране на обем 0,5-10μl – 11 бр.; PCR работна кабина с вградено осветление и UV лампа и UV таймер – 11 бр. и сух стерилизатор, мин. 32 литра, от З00 С до мин. 2500 С – 1 бр. и 74 400 бр. PCR тестове, от които – 41 400 бр. Real Time PCR- за детекция (стандартни) и33 000 бр. Real Time PCR - за екстракция (стандартни). Оборудването е за нуждите на Националния център по заразни и паразитни болести, а PCR тестовете за Националния център по заразни и паразитни болести, Столична РЗИ, Медицински университет – Пловдив,Медицински университет – Плевен и УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ - Стара Загора.

До момента с финансиране, осигурено по проекта, са закупени 453 респиратора за лечение на пациенти с COVID-19. Всички те са предоставени на държавни, общински и ведомствени лечебни заведения за болнична помощ. За нуждите на центровете за спешна медицинска помощ са осигурени 10 хил. медицински пулсокситометъра от висок клас. Националният център по заразни и паразитни болести получи автоматизирана система за екстракция и система за PCR детекция в реално време, със 46 хил. теста за екстракция и 46 хил. теста за детекция, както и лабораторна апаратура (хладилници, цетрофуги, пипети, вортекси и др). За нуждите на  Националния център по заразни и паразитни болести, Столична РЗИ, Медицински университет – Пловдив,  Медицински университет – Плевен и УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – Стара Загора, бяха осигурени 144 хил. PCR теста (за детекция и екстракция) и 6 машини за автоматична екстракция за PCR изследвания.

В изпълнение на проекта са закупени и предоставени 1,5 млн. хирургични маски и 3 110 103 немедицински маски, 200 хил. очила, 2 391 600 калцуни, 150 000 калцуни (чифт), 60 хил. многократни защитни гащеризони, 391 098 еднократни защитни гащеризони, 20 664 литра дезинфектант.

Основните дейности, заложени в проекта, са осигуряването на медицинска апаратура  –  апарати за инвазивна дихателна вентилация и диагностикуми.  Целта е повишаване капацитета на болниците за лечение на болни с COVID-19, както и на Националния център по заразни и паразитни болести. За работещите в лечебните заведения, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали, както и за служителите на НЦЗПБ са осигурени защитни облекла, маски, оборудване и др.

Припомняме, че през м. март 2020 год. Световната здравна организация обяви пандемия от COVID-19, характеризираща се с появата усложнението двустранна интерстициална пневмония, която често налага спешна инвазивна или неинвазивна белодробна вентилация. Първите случаи на COVID-19 в България бяха регистрирани на 8 март с. г. в Плевен и Габрово. Бързото увеличение в броя на пациентите с COVID-19 беше предпоставка за закупуване на апарати за инвазивна дихателна вентилация и специализирана лабораторна апаратура, диагностикуми за първична и потвърдителна диагностика и лични предпазни средства. На 4 април 2020 г. Министерството на здравеопазването сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж ” 2014-2020 на стойност 40 439 291, 10 лв. Основна цел на проекта е подобряването на капацитета на обществените здравни институции за справяне със заплахата от COVID-19.

Сподели в: