Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова се срещна с новоучредената Асоциация „Български лекари за европейски стандарт на специализация”.  

Проф. Борисова посочи, че поканата за разговор с младите колеги е желание за диалог по същностните проблеми на българското здравеопазване и в частност по въпросите, отнасящи се до квалификацията на лекарите. Изтъкнато беше, че възможностите за започване на  специализация веднага след дипломирането е европейска практика, която е доказала своята роля. Това е важен фактор за стабилността на здравната система, защото дава възможност за дълъг професионален път и за професионално развитие, от което полза имат както пациентите, така и самите лекари, подчерта проф. Борисова. Данните по изработваната Национална здравна карта ясно сочат в кои райони има недостиг на специалисти и какъв е техният възрастов състав. Това налага обсъждане на промени в реда за подбор на специализанти, които да бъдат съобразени с недостатъчния брой на специалисти в определени райони и в определени специалности. За специализации на лекари от такива райони ще бъдат  преразгледани възможностите за създаване на специални условия срещу ангажимента след специализацията да продължат да работят там за определен период. По най-дефицитните специалности като „спешна медицина”  нормативната уредба дава възможност работата в Спешните центрове да се счита за база за тази специалност, посочи проф. Борисова.

Представителите на Асоциацията запознаха министър Борисова с някои свои предложения за подобряване статута на специализантите. Изяснено беше, че  някои от тях са вече регламентирани като например признаване периода на специализация за трудов стаж. За други - право на отпуск по болест, право на майчинство, годишен отпуск, осигуровки, подобряване на възнагражденията при платените специализации се очаква  да намерят законодателно решение с промените в Закона за лечебните заведения, обсъждани в Народното събрание. Уточнено беше представители на асоциацията да представят конкретни предложения, които да бъдат обсъдени на експертно ниво.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сподели в: