Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова  се срещна с посланика на Великобритания у нас Стийв Уилиамс. В срещата участва и заместник-министър Десислава Димитрова.

 

Българското общество очаква решителни промени в здравеопазването и ръководният екип на министерството е решен да доведе реформите докрай, подчерта проф. Борисова. Очертани бяха конкретните мерки в областта на структурната реформа на болничната помощ, подобряване качеството на медицинската дейност посредством въвеждане на медицински стандарти и утвърждаване правилата за добрата медицинска практика. Предстои оптимизация на болничната мрежа за активно лечение на базата на настоящите демографски и здравни характеристики на населението в България, които определят нуждите от болнична помощ, заяви министър Борисова. Други определящи критерии са наличието на специалисти и на модерна апаратура. Тя посочи, че няма да бъдат закривани болници, а само отделения и то само там, където няма необходимите специалисти, защото това е опасно за пациентите. Медицина се прави със специалисти и затова този критерий за нас е водещ, заяви проф. Борисова. Британският дипломат беше информиран, че следващият етап на реформите включва прилагане на електронното здравеопазване – електронна здравна карта, електронна рецепта и електронно досие. Всичко това ще  позволи да се идентифицира по безспорен начин движението на пациента и получените от него здравни услуги и в същото време ще дисциплинира цялата система като изключи възможностите за злоупотреби. Специално внимание проф. Борисова  отдели на необходимостта от категорична промяна в условията и реда за специализациите на лекарите като определящ фактор за професионалното им израстване. МЗ планира коренна промяна, която да даде реална възможност на младите лекари да започват специализации веднага след завършването на образованието си. България има остра необходимост и полза тези млади специалисти да получат специалност до навършване на 30-годишна възраст. Това ще им открие дълъг професионален път и ще бъде от полза както за обществото, така и за тях, защото ще им даде стимул да останат у нас и да се реализират, подчерта министър Борисова.  

 

 

            Посланик Стийв Уилиамс заяви, че във Великобритания също са в ход процеси на адаптиране на здравния сектор към новите влошени условия да финансови дефицити.  Той изрази  високата си оценка за напредъка на нашата страна в областта на деинституционализацията на изоставените от родители деца и извеждането им в нова среда, която да подпомогне в положителен план тяхното цялостно развитие. МЗ в България има сериозен дял в изграждането на Национална мрежа на децата и пилотните проекти в Стара Загора и Тетевен са пример за успешен модел на съчетаване на ресурси по регионални и социални фондове на ЕС, посочи посланик Уилямс. Заместник-министър Десислава Димитрова разясни, че след оценка на 4-те  пилотни проекта, ще бъде направена оценка по изпълнението им и при одобрение ще бъде осигурено финансиране на близо 30 проекта в други общини. 

Сподели в: