Върни се горе

Значително увеличение на средствата за детско и майчино здравеопазване е предвидено за тази година, като за първичната медицинска помощ финансовият ресурс ще е в размер на близо 79 млн. лв., което е с 38% повече спрямо 2021 г. Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на посещението си в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. Най-голямо е нарастването на финансовия ресурс за детско и майчино здравеопазване в специализираната извънболнична медицинска помощ – с 60% повече спрямо миналата година.

За детско и майчино здравеопазване в болничната медицинска помощ за 2022 г., което включва 101 клинични пътеки, заложените средства са в размер на над 267 млн. лв. – с 27 % повече спрямо 2021 г. Ще има увеличение на средната цена на клиничните пътеки с 20 на сто, в това число на тези за акушерство и гинекология, за неонатология и за педиатрия. Използването на този финансов ресурс ще е възможно след приключването на преговорите между Български лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса по Анекса към действащия Национален рамков договор за медицински дейности, уточни проф. Сербезова.

Здравният министър съобщи, че Министерството на здравеопазването е предложило проект за промяна на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и в Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Промените предвиждат провеждането на медико-диагностични изследвания в рамките на профилактичните прегледи на децата на възраст между 7 и 18 г., които до този момент не са били включени. Според здравния министър това е от особено значение, тъй като все по-често в ранна детска възраст се наблюдава появата на социално значими заболявания, като затлъстяване, диабет тип 2, високо кръвно налягане. За бременните жени е предвидено провеждането на допълнителни ехографски прегледи в рамките на профилактичните им прегледи, като към заплащаните до момента 2 акушерски ехографии ще бъдат добавени още 2. Допълнително се включва и провеждането на ехографско изследване за фетална морфология. Добавя се и възможността за заплатено от НЗОК провеждане на изследване за хепатит С. Целта е да се подобри наблюдението по време на бременността, за да се избегнат усложнения. Ще бъде включено и профилактично ехографско изследване на млечните жлези за жени на възраст 30-50 г. Добавянето на това изследване цели да установи във възможно най-ранен стадий евентуални злокачествени заболявания на гърдата, когато и възможностите за лечението им са най-благоприятни, коментира още проф. Сербезова.

Не на последно място разчетените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве са на стойност 4,69 млн. лв. Допълнително 2 млн. лв. са предвидени по програмата през тази година за лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с хромозомни аномалии.

В отговор на журналистически въпрос по отношение лечението на украинските граждани у нас, началникът на кабинета на здравния министър доц. Васил Пандов съобщи, че предстои  Народното събрание да обсъди и одобри промени в Закона за убежището и бежанците, Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето, които ще позволят лицата, идващи от Украйна, да бъдат включени в системата на здравното осигуряване.

„Специализираната болница „Проф. Иван Митев“ е едно от лечебните заведения, което от началото на войната в Украйна и пристигането на първите украински граждани у нас, поема грижата за децата, които се нуждаят от медицинска помощ. И в момента тук е хоспитализирано украинско дете, придружено от своята майка. Състоянието на детето вече е стабилно, но се нуждае от продължаващо лечение и последващи консултации. Досега през болницата са преминали 7 деца, 2 от които са останали за лечение. В специализираната болница е създадена отлична организация, като са включени и доброволци, владеещи украински или руски език, които активно помагат, за да може по-лесно да се осъществява комуникацията между медицинския персонал и пациентите. Благодаря на медицинските специалисти не само тук, но и в цялата страна, които безрезервно оказват необходимите здравни грижи на украинските граждани и до момента в Министерството на здравеопазването нямаме сигнал или жалба за отказано лечение или преглед“, заяви министър Сербезова.

По отношение на бъдещата детска болница заместник-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев посочи, че освен изграждането на детска болница трябва да се работи активно по цялостна концепция за развитие на детското здравеопазване в страната. „Не трябва да се фокусираме единствено върху изграждането на нова детска болница, която ще има ролята на център за лечение на деца в цялата страна, но и върху това как тя ще комуникира с педиатрични отделения в страната, а също и с доболничната помощ, обслужваща деца“, заяви още д-р Грибнев.

Сподели в: