Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5536 случаи на остри заразни заболявания срещу 5 143 за предходната. От тях 4 163 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 016 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 65  случая срещу 43 за предходната седмица
Дизентерия – 7  случая срещу 7
Салмонелози –  13  случая срещу 8
 - Колиентерити – 16 случая срещу 6
Ентероколити –  286 случая срещу 203 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 132 случая на Скарлатина срещу 115 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 762 срещу 646, на Епидемичен паротит – 44 срещу 33 случая, на Коклюш – 2 срещу 3 случая за предходната седмица. Рубеола – няма регистрирани случаи.

Трансмисивни инфекции
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска, Ку-треска и Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 4 срещу 3 за предходната седмица.

През изминалата седмица е регистриран епидемичен взрив от Варицела в Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Видин. В периода 05.01.2009 г .- 19.01.2009 г. заболяват общо 34 деца. Предприети са необходимите противоепидемични мерки.

През изминалата седмица са съобщени три случая на заболели от Вирусен хепатит - тип С, постъпили за лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ”Проф.П.Стоянов” – гр. Ловеч. Заболелите са на възраст от  47 до 58 години. Предприето е епидемиологично проучване от РИОКОЗ – гр. Ловеч, установени са контактните лица и се очакват резултати от проведените изследвания.

Сподели в: