Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 527 случаи на остри заразни заболявания срещу 5 427 за предходната. От тях 3 457 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 903 за предходната седмица. Поради наличието на празнични неприсъствени дни през седмицата регистрацията на острите респираторни заболявания е по-ниска от реалната.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 76 случаи срещу 83 за предходната седмица;
Дизентерия – 9 случаи срещу 13 за предходната седмица;
Салмонелози – 21 случаи срещу 22 за предходната седмица;
Колиентерити – 5 случаи срещу 7 за предходната седмица;
Ентероколити – 264 случаи срещу 278 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: не са регистрирани случаи на Рубеола. Случаите на Скарлатина са 71 срещу 116, на Варицела са 374 срещу 605, на Епидемичен паротит – 181 срещу 270 и на Коклюш – 1 срещу 3 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска, на Марсилска треска, на Ку – треска и на Лаймска борелиоза за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Добрич е постъпила информация за възникнал вътреболничен взрив в Дом за медико – социални грижи за деца (ДМСГД) в града.

За периода от 01.12. – 19.12.2007г. със субективни оплаквания на Ентероколит заболяват 10 деца на възраст от 1 месец до 1 година, от различни отделения на дома. 6 от тях са хоспитализирани в Инфекциозно отделение (ИО) на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Добрич. При 4 от заболелите деца се изолира Ешерихия коли и при 1 от тях – Клебсиела пнеумоние.

Извършени са 6 проверки от служители на РИОКОЗ – Добрич в детското заведение. Проведени са профилактични изследвания на контактните лица – деца и обслужващ персонал, при което са установени 2 случая на здраво заразоносителство на Ешерихия коли (при дете и при представител на обслужващия персонал на дома). Взети са материали за микробиологично изследване от околна среда, ръце на персонал и дезинфекционни разтвори.

През изтеклата седмица е регистриран и епидемичен взрив в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) в с. Горски Сеновец, общ. Стражица, обл. Велико Търново.

На 21.12.2007г. в ИО на МБАЛ – Горна Оряховица са постъпили за лечение 3 деца от дома със симптоми на Ентероколит.

Извършени са 2 проверки от служители на РИОКОЗ – В Търново в детското заведение. Профилактично са изследвани контактните деца и обслужващия персонал. При 7 от децата се изолира причинителят на дизентерия - Шигела зоне. Същите са хоспитализирани в ИО на МБАЛ – Горна Оряховица. Взети са проби за микробиологично изследване от работна среда (кухня и спално помещение) и хранителни продукти. Резултатите от кухненските проби са положителни за Ешерихия коли.

Поради констатирани административни нарушения, на виновните лица са съставени актове.

През последните 10 дни зачестиха съобщенията за регистрирани нови случаи на Птичи грип както при домашни птици (провинция Бранденбург в Германия, Ростовски район в Русия), така и сред хора. Първи случай на заболяването при човек бе съобщен от Пакистан, а нови случаи (вкл. смъртни) се регистрираха във Виетнам, Индонезия и Египет.

Към момента общият брой на регистрираните случаи при хора в света от 2003 г. (лабораторно потвърдени) са 343, от които 212 са завършили летално. Екипи на Световната здравна организация, съвместно с местните власти проучват случаите в Индонезия и Пакистан, като за момента няма сигурни данни за предаване на инфекцията от човек на човек.

Сподели в: