Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 783 случаи на остри заразни заболявания срещу 5 842 за предходната. От тях 2 973 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 970 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
     - Вирусни хепатити – 58 случая срещу 70 з а предходната седмица
     - Дизентерия – 9 случая срещу 11
     - Салмонелози – 11 случая срещу 13
     - Колиентерити – 5 случая срещу 19
     - Ентероколити – 304 случая срещу 358

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 106 случая на Скарлатина срещу 130 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 1116 срещу 981 , на Епидемичен паротит – 122 срещу 163 случая, на Рубеола – 1 срещу 2 случая и на Коклюш – 2 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Ку – треска . Случаите на Кримска – Конго хеморагична треска са 1 срещу 0, на Марсилска треска са 11 срещу 9 и на Лаймска борелиоза са 13 срещу 25 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: