Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 886 случая на остри заразни заболявания срещу 1 696 случая за предходната седмица. От тях 1 160 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 021 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 30,41 на 10 000 души срещу 26,76 на 10 000 души за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 17 случая срещу 19 случая за предходната седмица;

Ентероколити 452  случая срещу 418 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6  случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  11 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Колиентерити 4 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 45 случая срещу 34 случая за предходната седмица;

Салмонелози 13 случая срещу 16 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела  83 случая срещу 75 случая за предходната седмица;

Скарлатина 12 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 4 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 21 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 11 случая срещу 13 случая за предходната седмица;

Морбили 0 случая срещу 1 случай за предходната седмиц;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица нe са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: