Върни се горе

Във връзка със създалото се напрежение относно цените на лекарствата, в писмо до МЗ, разпространено и до медиите, представители на пациентски организации заявяват, че „за пореден път изразяват силната си подкрепа за усилията на правителството и на министър Атанасова за повишаване достъпа на българските граждани до лекарствена терапия.” Писмото е подписано от Пенка Георгиева от Българската асоциация за закрила на пациентите и д-р Станимир Хасърджиев от Националната пациентска организация.

В документа се подчертава се, че добрият достъп може да бъде постигнат чрез ефикасен контрол върху ценообразуванено от така предложения Националния съвет. Според пациентските организации мерките, предприети от Министерство на здравеопазването, са в правилната посока и ще донесат позитиви за обществото в сферата на здравеопазването.

По въпроса за намаляване с два процентни пункта на надценките на търговците на едро и дребно, пациентските организации изразяват подкрепа на предложението на Министерството на здравеопазването, като изтъкват необходимостта за всички български граждани да бъде гарантирана достъпност до лекарства и най-вече в отдалечените и неатрактивни от бизнес гледна точка райони. Като единствен път за постигане на устойчиви решения в интерес на българските граждани се посочва разумният диалог в сформираната работна група, в която участват представители на всички заинтересовани страни. Работната група, сформирана по инициатива на министър Атанасова, е постигнала консенсус по редица спорни моменти. Така например участниците в разговорите са сближили позициите си по отношение на 12-месечния срок за натрупване на клиничен опит за включването на нови лекарства в позитивния лекарствен списък. Обсъжда се възможността НЗОК да сключва споразумения с производителите на тези нови лекарства, които да гарантират както запазването на годишната бюджетна рамка, така и достъпа на пациентите до нови лекарства. Напредък в разговорите е постигнат и по отношение на намирането на компромисни решения за цените на генеричните лекарства по отношение цената на референтния продукт.

В заключение в писмото си представителите на пациентите заявяват, че диалогът по всички тези въпроси не може да бъде воден чрез протести или чрез медиите при положение, че има създадена работна група от неправителствени, съсловни организации и институции.

Сподели в: