Върни се горе

В присъствие на Нейно превъзходителство г-жа Гюру Катерина Викьор, посланик на Кралство Норвегия, на д-р Нигяр Джафер, председател на Комисия по здравеопазването при Народното събрание и д-р Таня Андреева, министър на здравеопазването. На официалните документи своите подписи поставиха ръководителят на Националното координационно звено на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм и директор на дирекция „Мониторинг на средствата на ЕС“ при Министерски съвет –     г-жа Марияна Кордова и заместник-министърът на здравеопазването и програмен оператор – проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н. Програмата се реализира с финансовата подкрепа на страните донори – Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн, с програмния оператор   Министерство на здравеопазването и като подкрепящо звено Оперативна програма „Техническа помощ“ при Министерски съвет. Министерството на здравеопазването получава общо 15 782 353 евро, като от тях 2 367 353 евро ще бъдат обезпечени чрез национално съфинансиране. 

          Изпълнението на предвидените дейности ще приключи през април 2017 г., независимо, че с близо година е било забавено подписването на документа, който е бил представен на страните-донори на 14 декември 2012 г.  Според направената от проф. Славов презентацията на Програмата средствата по „Инициативи за обществено здраве” ще се вложат приоритетно за управление на здравеопазването, за репродуктивно и детско здраве, за психично здраве и преодоляване на неравенствата между групите потребители. Д-р Андреева изрази увереност, че финансовите средства, които получава Министерство на здравеопазването, ще бъдат използвани по възможно най-рационален и конструктивен начин. Според г-жа Викьор дейностите в областта на общественото здраве трябва да се разглеждат като част от усилията за позитивна промяна в положението на малцинствените обществени групи, за по-добър жизнен стандарт на децата и преодоляване предизвикателствата в модерното общество. „Ние не смятаме тази Програма като отделно изолирано действие – изтъкна г-жа Викьор. – Програмата е част от цялостния принос на финансовите механизми в Европейското икономическо пространство и финансовите механизми на Норвегия за преодоляване на икономическите и социалните неравенства в Европа“.

Сподели в: