Върни се горе

Това стана ясно от срещата на министър д-р Таня Андреева с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

      На срещата присъстваха г-жа Гинка Чавдарова – изп. директор на НСОРБ; д-р Емил Караиванов – кмет на община Асеновград, г-жа Донка Михайлова – кмет на община Троян, д-р Ермов – управител на МБАЛ Свиленград и г-жа Мария Куманова – ръководител-екип в НСОРБ.

    „Няма алтернатива на общинските болници по отношение на достъпа на населението от регионите, в които се намират съответните лечебни заведения, тъй като единствено въпросните имат денонощен цикъл на работа. Общинските  болници обслужват близо 2 млн. души – хора, които разчитат само на тези лечебни заведения, тъй като нямат финансови средства и транспорт, нямат близки, които да ги придружават до по-далечните областни болници. Политиката на ГЕРБ за ликвидация на общинските болници на практика оставяше населението в тези райони без лекарска помощ.” Това заяви министър Андреева в началото на срещата и допълни: „Убедих се колко много могат да направят общините за своите болници – наскоро бях в Троян, където общината е бенефициент по ОПРР - откъдето болницата ще получи 1 200 000 лв. за модернизация и оборудване.

     На срещата НСОРБ подчерта своята готовност да подпомага експертите на МЗ при разработването на Националната карта на спешните центрове в страната. В тази връзка министър Андреева заяви: „Важни са не само местонахождението и броят на екипите в един спешен център, а доколко това звено осигурява реална обезпеченост на населението в региона.“ За по-гъвкаво отношение към спешната помощ, съобразено с конкретните нужди на гражданите, настояха и от НСОРБ.
Сподели в: