Върни се горе

Министерството на здравеопазването ще подпомогне лечебните заведения, като  осигури на всички новоразкрити COVID зони възможност за безвъзмездно получаване на апаратура на обща стойност до 50 хил. лв. Диагностичната апаратура може да включва: подвижен рентгенов апарат, апарат за лабораторна диагностика, ехографски апарат, ЕКГ и т.н.  Лечебните заведения могат да комбинират пакети от посочената апаратура спрямо техните нужди. Те ще получат и пулсоксиметри. Всеки център ще получи между 30 и 40 пулсоксиметри като те ще бъдат предоставяни на пациентите, чието лечение се провежда амбулаторно, за да могат да следят кислородната си сатурация в домашни условия.

 

Диагностично-консултативните центрове и медицинските центрове, които имат сключен договор с НЗОК за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19 по „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, могат да кандидатстват за предоставяне на апаратура по една или повече от следните позиции:

 • Преносими рентгенови апарати – тип „Кугел“.
 • Лабораторно оборудване – автоматични анализатори: кръвно-газов; електролитен; за клинична химия; хематологичен;
 • Респиратор за спешна помощ-транспортен;
 • Кислородни бутилки;
 • Автоклав-стерилизация;
 • Аспиратор;
 • Бифазен дефибрилатор-монитор;
 • 6/12-канален ЕКГ апарат;
 • Портативен ехограф/ехокардиограф;
 • Холтери за кръвно налягане;
 • Негативоскоп.
Сподели в: