Върни се горе

От 1 до 3 септември във Ваканционен клуб „Ривиера”, Варна, ще се проведе Международна научна конференция на тема „Радиационна защита в медицината”. Форумът ще бъде официално открит на 1 септември от 12.30 ч. в зала „Ривиера”. В неговата работа ще участват 270 специалисти от 55 страни, сред които 17 световноизвестни учени, както и водещи лекари, медицински физици, експерти по радиационна защита, рентгенови лаборанти, регулатори и представители на пациентски организации от България.


Конференцията е организирана от Националния център по радиобиология и радиационна защита, Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство и фондация „Рьонтген”, с подкрепата на Българската асоциация по радиология, Агенцията за ядрено регулиране и Медицински университет – Варна. Събитието е официално подкрепено от Европейската комисия, както и от много
европейски и международни браншови организации като Международната асоциация по радиационна защита (ICRP), Международната организация по медицинска физика (IOMP), Европейското дружество по терапевтична радиология и онкология (ESTRO), Националната комисия по радиационна защита на САЩ (NCRP), Алианса по радиационна защита в педиатричната радиология Image Gently и др.

Мотото на конференцията „Къде сме и накъде вървим в радиационната защита в медицината?” ще бъде подкрепено с повече от  200 доклади и постери за новостите и тенденциите в тази област, както и с дискусионни форуми и кръгли маси по въпроси, свързани с осигуряването на качествена диагностика и лечение, защитата на пациентите, квалификацията и професионалното развитие на специалистите, ролята на общопрактикуващите лекари в обоснованото използване на радиационните методи и др. В кръглата маса за информираността и правата на пациента при облъчване с медицинска цел ще участват и представители на пациентски организации.

Сподели в: