Върни се горе

Министърът на здравеопазването определи Пепа Василева за експерт, който да го подпомага при разработването и изпълнението на политики, концепции и програми, свързани с развитието на здравните грижи в България, както и да участва в разработването на мерки за усъвършенстване на здравните грижи в системата на здравеопазването.

Този ангажимент пое министърът на здравеопазването г-н Кирил Ананиев на проведената на 15.01.2018г. в Министерството на здравеопазването среща с представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Сподели в: