Върни се горе

Регистърът на издадените дипломи на завършили студенти след 01.01.2012 г., поддържан от Министерството на образованието и науката /МОН/, не функционира.

В тази връзка се налага извършването на служебна проверка на всички дипломи, издадени след 01.01.2012 г., която може да продължи повече от 10 работни дни. В случай, че се представи нотариално заверено копие на дипломата и приложението към нея, няма да е необходимо извършването на служебна проверка.

Сподели в: