Върни се горе

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че Министерството на здравеопазването може да заверява само документи, издадени от Министерството на здравеопазването или от негови подведомствени учреждения (второстепенниразпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. Списък с второстепенните разпоредители с бюджет можете да намерите на сайта на Министерство на здравеопазването. Нормативното основание за извършването на тази заверка е чл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Министерството на здравеопазването не може да заверява документи, издадени от лечебни заведения самостоятелни търговски дружества. По отношение на тези документи, следва да се прилага разпоредбата на чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и издаваните от тези лечебни заведения документи се заверяват от техните ръководители. Съгласно изискано становище от Министерството на външните работи, документите, които са издадени от лечебни заведения и са предназначени за използване в чужбина, но не са заверени от Министерството на здравеопазването, се удостоверяват като копия от нотариус, а след това Министерството на правосъдието легализира тези документи с апостил.

Сподели в: