Върни се горе

Във връзка със заповед РД-01-606 от 19.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че лечебните заведения по т.3 от цитираната заповед нямат ангажимент за подаване на исторически данни за периода 01.06.2020 г. - 30.06.2021 г съгласно т.7, а).

Министерство на здравеопазването благодари на всички лечебни заведения и лаборатории за положените усилия.

Сподели в: