Върни се горе

По повод постъпили журналистически запитвания във връзка с предстоящо преместване на Националния център по наркомании ви информираме следното:

На 1 февруари тази година Столичната община информира Министерството на здравеопазването, че поради изтичане на срока на договора между двете институции, Националният център по наркомании /НЦН/ и административният офис на Държавната психиатрична болница в Суходол трябва да освободят сградата на ул. „Пиротска“ 117 до 25.09.2018 г. Договорът между Столичната община и Министерството на здравеопазването за безвъзмездното ползване на общинската сграда е сключен на 20.12.2011 г.

Представителите на МЗ вече са провели няколко срещи със Столичната община, за да се намери вариант къде да бъдат преместени Националният център по наркомании и Метадоновата програма, която е към Държавната психиатрична болница.

Министерството на здравеопазването разглежда всички възможни варианти на сгради, на чиято територия да бъде извършено преместването. През следващите месеци ще се търси подходящото място, което по никакъв начин да не притеснява жителите на столицата.

Към момента Министерството на здравеопазването не е взело решение и всички твърдения за избор на едно или друго място не отговарят на истината.    

Сподели в: