Върни се горе

Нотариално заверени копия от документи, издадени от лечебни заведения-търговски дружества, предназначени за ползване в чужбина, се удостоверяват с Апостил от Министерство на правосъдието.

Оригинали на документи, издадени от лечебни заведения, предназначени за ползване в чужбина, следва да се удостоверяват с Апостил от Министерство на външните работи съгласно чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Министерство на здравеопазването заверява само документи, издадени от МЗ и второстепенни разпоредители с бюджет (ВРБ) към министъра на здравеопазването, след което получават Апостил от Министерство на външните работи.

Сподели в: