Върни се горе

Министерството на здравеопазването уведомява заявителите, че от 20.12.2019 г. до 15.01.2020 г., спира предоставянето на бърза услуга за административната услуга „Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария“ (издаване на удостоверения за работа в чужбина).

През този период Министерството на здравеопазването ще предоставя само стандартна услуга (издаване на удостоверения за работа в чужбина в рамките на 30 календарни дни).

Сподели в: