Върни се горе

Във връзка с твърденията на някои политически лидери, както и с квазижурналистически публикации в близки до партийни и икономически кръгове медии, относно внесената от Турция противохепатитна ваксина Еувакс, Министерството на здравеопазването заявява категорично, че ваксината е абсолютно безопасна и отговаря на всички световни стандарти и изисквания, но не е предназначена за задължителния имунизационен календар и няма да бъде прилагана върху български граждани.

Твърдението, че ваксината съдържа опасен за живота на хората живак, е абсолютно невярно и се основава върху целенасочено грешно поднесена специфична информация. Авторите се възползват от непознаването на тази материя, изискваща твърде тясно ниво на компетентност от широката публика.

Всяка една от ваксините, присъстващи в задължителния имунизационен календар на българските деца, включително и внесените от Турция, са със същия състав и същите притежатели на разрешителни като на прилаганите през последните години у нас и отговарят на всички изисквания за качество и безопасност на Европейския съюз и Световната здравна организация.

След последните изявления на лидера на БСП стана абсолютно ясно, че тази атака е политическа от самото си начало и преследва партийни цели. Въпросът е свързан със сигурността, здравето и живота на българските граждани и използването му по този груб начин е безотговорно политическо поведение с възможни дългосрочни последствия върху здравето на нацията.

 

Сподели в: