Върни се горе

Със своя заповед здравният министър въвежда допълнителни мерки по отношение работата на кооперативните и фермерски пазари.

Със заповедта можете да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/11/zapoverd-01-199-11-04-2020.pdf

Сподели в: