Върни се горе

По искане на Конфедерация „Защита на здравето”, включваща 16 пациентски организации, в Министерството на здравеопазването се проведе среща във връзка с публикувания Позитивен лекарствен списък /ПЛС/. От страна на министерството в срещата участваха проф. Йорданка Узунова, председател на Комисията по ПЛС и д-р Нина Ръсина, член на комисията и директор на дирекция „Лекарствена политика”. От Конфедерацията представиха вижданията си в списъка да бъдат включени отделни лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания за домашно лечение, заплащани от бюджета на НЗОК. Представителите на МЗ дадоха разяснения по всички повдигнати въпроси и посочиха възможностите за разрешаването им. Във връзка с невключването на някои лекарства в списъка, беше уточнено, че заболяванията, за които са предназначени, не са включени в Наредба № 38 от 16.11.2004 г. за определяне списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично и поради това не отговарят на условията за включване в ПЛС. 
На срещата членовете на Комисията по ПЛС информираха, че до края на м. април ще бъдат подготвени и внесени предложения за допълване на тази наредба, с което ще стане възможно необходимите лекарствени продукти да бъдат включени в списъка. От името на Министерството на здравеопазването беше изразено задоволство от конструктивния характер на подобни срещи, които ще продължат и занапред с цел оптимизиране на позитивния лекарствен списък.

Сподели в: