Върни се горе

            В тази връзка РЗИ-Враца e предприело незабавни мерки за изясняване на всички обстоятелства по случая. Извършени са множество проверки, както на съответните лечебни заведения за първична и специализирана медицинска помощ, така и в СОУ „Васил Воденичарски” и кметството на с. Хайредин.
            Накратко събраните факти по случая и резултатите от извършените инспекции са:
            Касае се за дете, ученичка от VІІІ, с. Хайредин, при което по повод на преглед, извършен в гр. София, във връзка с основно заболяване диабет е открита туберкулоза. Лицето е хоспитализирано в СБАЛББ ”Св.София”.
           Дирекция „Надзор на заразните болести“ към РЗИ-Враца е оказала организационно-методична помощ. Дадени са препоръки относно процедурния ред и нормативните изисквания по надзора на заразните заболявания и контрола на туберкулозата, а също и по предприемането на превантивни и профилактични мерки. Изготвени са и Предписания до ОПЛ на заболялото лице и на контактните лица за предприемане на необходимите мерки за тяхното наблюдение и проследяване.
          В с. Хайредин е проведена среща за запознаване на населението със ситуацията, като е изнесена и лекция за характера на заболяването и процедурния ред по надзора, профилактиката и контрола на туберкулозата в Р България 
          Продължава епидемиологичният надзор като всеки, който има притеснения, може да посети СБАЛББ гр. Враца, където се извършват всички необходими прегледи и изследвания за туберкулоза. 
          

Сподели в: