Върни се горе

          Министерството на здравеопазването в тясно сътрудничество с Европейския офис на СЗО и Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм отблизо следи развитието на епидемичната обстановка по отношение на новия грипен вирус. По данни на СЗО, към днешна дата няма потвърдени случаи на заболяването в Европа.

          България има разработен Пандемичен план, мерките в който покриват изцяло противоепидемичните дейности и по отношение на разпространението на свинския грипен щам.

          Министерството на здравеопазването разпореди чрез РИОКОЗ и РЦЗ следните конкретни мерки:

1.     Засилване на граничния здравен контрол на летище София чрез въвеждане на температурен скрининг на пристигащите пътници. За целта на „Паспортен контрол - Входящи пътници" на Терминал 2 се монтират инфрачервени термовизионни камери. Служителите на медицинския граничен пункт извършват насочена проверка на пътници, за които има данни, че пристигат от страни с разпространение на щама на новия грипен вирус или има данни за показани признаци на заболяването по време на полета.

2.     Засилване на надзора на респираторните заболявания и грипа в страната, ежедневно съобщаване на случаите на грип на ОРЗ в създадената сентинелна система в НЦЗПБ и МЗ, събиране на проби от лица с признаци на такива заболявания за изследване в Референтната лаборатория на НЦЗПБ.

3.     Извършване на насочен преглед и подробна епидемиологична анамнеза на пациенти с клиника на грип, които са се завърнали от страни с разпространение на щама на новия грипен вирус или са контактували с лица, пристигнали от тези страни.

4.     Проверка на готовността на лечебните заведения за болнична помощ за приемане на пациенти с подобна симптоматика, въвеждане на строг противоепидемичен режим на работа, наличие на необходимите лекарства и консумативи за посрещане на увеличен брой случаи.

5.     Преглед на съществуващите в РИОКОЗ запаси от лични предпазни средства, антивирусни препарати, дезинфектанти и др., с оглед поддържането им и допълването им при необходимост.

6.     Предоставяне на информация на лечебните заведения и медицинските специалисти, както и на обществеността, за епидемичната обстановка и мерките за предпазване от заболяването.

Сподели в: