Върни се горе

От днес, 1 юни 2009 г., Националната здравноосигурителна каса започва да заплаща лекарствените продукти за домашно лечение по новия Позитивен лекарствен списък.

НЗОК е публикувала необходимата информация по прилагането на Позитивния лекарствен списък на своята интернет-страница - www.nhif.bg, както и телефоните за предоставяне на необходимата информация.

 

Сподели в: