Върни се горе

Във връзка с организирането на символичен протест от УС на  РФК-София на Българския фармацевтичен съюз, Министерство на здравеопазването изразява следното становище:
Поставените въпроси са изцяло изяснени и няма място за притеснения както от страна на фармацевтите, така и от страна на пациентите. Цените на лекарствените продукти са държавно регулирани, а надценките за търговец на едро и търговец на дребно, нормативно определени. При изготвянето на влезлия в сила Позитивен лекарствен списък са спазени изцяло механизма и разпоредбите на Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по позитивния лекарствен списък (наредбата). В ПЛС е определен процента и стойността, която се заплаща със публични средства.

Новият Позитивен лекарствен списък е съобразен със социалната значимост на отделните заболявания.

По отношение на лекарствените продукти, заплащани напълно със средства на НЗОК и отпускани по протоколи се запазва досегашния ред, като се предвижда аптеките да получават по 1 лев за изпълнена рецепта.           

Позитивният лекарствен списък и нормативната уредба, която касае реимбурсирането на лекарствени продукти са изработени изцяло в полза на пациента.

Сподели в: